เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 9 ชั้น
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    ST1301  09111243
(3) 3,
L20
  09090010
(2) 1,
L20
  09111243
(3) 21,
L25
 
    ST1308  09130002
(3) 6,
L20
         
    ST1401   09121015
(3) 9,
L32
  09121045
(3) 8,
L20
     
    ST1501  09311258
(3) 1,
L20
  09410141
(3) 41,
L20
 09315366
(1) 1,
L20
  
    ST1503      09312264
(1) 4,
L20
     
    ST1505      09312264
(1) 3,
L20
     
    ST1507      09043606
(3) 1,
L51
    09041605
(4) 1,
L51
    ST1601  09213219
(3) 1,
L20
  09216351
(3) 1,
L20
     
    ST1605  09210126
(1) 1,
L20
         
    ST1701  09410141
(3) 2,
L20
  09410141
(3) 4,
L20
 09416203
(3) 1,
L20
  
    ST1715  09419312
(1) 1,
L20
  09411203
(3) 1,
L20
     
    ST1801  09142415
(3) 1,
L20
  09121005
(3) 8,
L24
  09142415
(3) 2,
L30
 
    ST1804 09142202
(3) 1,
L20
 09142202
(3) 1,
L20
  09142301
(3) 1,
L20
 09142301
(3) 1,
L20
    
    ST1805 09142203
(3) 3,
L20
 09142203
(3) 3,
L20
  09141101
(3) 1,
L20
 09141101
(3) 1,
L20
    
    ST1806      09000001
(3) 56,
L20
 09000001
(3) 56,
L20
    
    ST1807 09131302
(3) 2,
L20
 09131302
(3) 2,
L20
  09000001
(3) 76,
L20
 09000001
(3) 76,
L20
    
    ST1809 09132301
(3) 1,
L20
 09132301
(3) 1,
L20
  09132301
(3) 2,
L20
 09132301
(3) 2,
L20
    
    ST1810      09143493
(3) 2,
L20
 09143493
(3) 2,
L20
    
    ST1811 09131101
(3) 1,
L20
 09131101
(3) 1,
L20
  09131203
(3) 2,
L20
 09131203
(3) 2,
L20
    
    ST1812      09141103
(3) 2,
L20
 09141103
(3) 2,
L20
    
    ST1901  09121045
(3) 3,
L20
  09121304
(3) 1,
L20
  09121005
(3) 4,
L22
 
    ST1906      09111151
(3) 3,
L20
     
    ST1910  09111141
(3) 34,
L32
  09111141
(3) 28,
L24
     
    ST1911  09113305
(3) 1,
L20
  09113307
(3) 1,
L20
  09111141
(3) 44,
L25
 
    ST1912 09123304
(3) 1,
L20
 09123304
(3) 1,
L20
  09311358
(3) 1,
L20
     
    ST1914      09121015
(3) 8,
L32
 09121015
(3) 9,
L32
    
อังคาร    ST1301  09111243
(3) 6,
L20
  09210121
(3) 1,
L20
  09111142
(3) 5,
L20
 
    ST1308 09131207
(3) 3,
L20
 09131207
(3) 3,
L20
  09131207
(3) 2,
L20
 09131207
(3) 2,
L20
    
    ST1401  09210015
(3) 1,
L20
  09121005
(3) 1,
L20
     
    ST1501  09121045
(3) 13,
L30
  09121045
(3) 14,
L20
     
    ST1503  09311259
(1) 1,
L20
  09311259
(1) 2,
L20
     
    ST1505  09314264
(1) 2,
L20
  09312368
(3) 1,
L20
     
    ST1507      09043610
(3) 1,
L51
 09041602
(3) 1,
L51
 09043606
(3) 1,
L51
            09045609
(3) 1,
L51
    ST1601  09210102
(3) 3,
L20
  09210121
(3) 3,
L20
     
    ST1605      09210126
(1) 6,
L20
     
    ST1701  09410141
(3) 5,
L20
  09410141
(3) 36,
L24
     
    ST1715  09414201
(3) 1,
L20
  09411313
(3) 1,
L20
 09412308
(1) 1,
L20
  
    ST1801 09131203
(3) 1,
L20
 09131203
(3) 1,
L20
  09142313
(1) 2,
L20
 09142313
(1) 3,
L30
  
    ST1804 09142202
(3) 2,
L20
 09142202
(3) 2,
L20
  09142202
(3) 3,
L20
 09142202
(3) 3,
L20
    
    ST1805 09141103
(3) 3,
L20
 09141103
(3) 3,
L20
  09142203
(3) 1,
L20
 09142203
(3) 1,
L20
    
    ST1806 09000001
(3) 108,
L20
 09000001
(3) 108,
L20
  09131204
(3) 3,
L20
 09131204
(3) 3,
L20
    
    ST1807      09000001
(3) 2,
L20
 09000001
(3) 2,
L20
    
    ST1809 09142314
(3) 2,
L20
 09142314
(3) 2,
L20
  09133307
(3) 1,
L20
 09133307
(3) 1,
L20
    
    ST1811 09000001
(3) 57,
L20
 09000001
(3) 57,
L20
  09131101
(3) 3,
L20
 09131101
(3) 3,
L20
    
    ST1812 09143496
(3) 1,
L20
 09143496
(3) 1,
L20
  09143496
(3) 2,
L20
 09143496
(3) 2,
L20
 09143496
(3) 3,
L30
 09143496
(3) 3,
L30
    ST1813 09142205
(3) 1,
L20
 09142205
(3) 1,
L20
  09142302
(2) 1,
L20
 09142302
(2) 1,
L20
     
    ST1814 09142201
(3) 3,
L20
 09142201
(3) 3,
L20
  09142201
(3) 2,
L20
 09142201
(3) 2,
L20
    
    ST1901 09121015
(3) 1,
L20
 09311358
(3) 1,
L20
  09121045
(3) 16,
L20
     
   09311358
(3) 2,
L20
         
    ST1904 09121309
(3) 1,
L20
 09121309
(3) 1,
L20
  09121201
(3) 1,
L20
 09121201
(3) 1,
L20
    
    ST1905   09114307
(3) 1,
L20
  09114204
(3) 1,
L20
 09114204
(3) 1,
L20
    
    ST1906  09130002
(3) 1,
L24
  09130002
(3) 2,
L24
     
    ST1910 09114307
(3) 1,
L20
    09111141
(3) 11,
L20
  09111243
(3) 22,
L25
 
    ST1911  09114201
(3) 1,
L20
  09111243
(3) 7,
L20
  09111141
(3) 45,
L25
 
    ST1912   09121015
(3) 1,
L20
  09130202
(3) 1,
L20
 09130202
(3) 1,
L20
    
    ST1914      09121015
(3) 3,
L20
      
พุธ    ST1301  09111125
(3) 2,
L20
  09210121
(3) 2,
L20
  09111142
(3) 8,
L20
 
    ST1308  09130002
(3) 8,
L20
  09131207
(3) 1,
L20
 09131207
(3) 1,
L20
    
    ST1401  09111243
(3) 10,
L20
  09210003
(3) 3,
L20
  09111142
(3) 4,
L20
 
    ST1501  09311252
(3) 1,
L20
  09312263
(3) 2,
L20
     
    ST1505  09312368
(3) 2,
L20
  09314264
(1) 1,
L20
     
    ST1507      09044618
(3) 1,
L51
 09041605
(4) 1,
L51
 09044618
(3) 1,
L51
    ST1601  09210121
(3) 17,
L24
  09210121
(3) 6,
L20
     
    ST1609  09216352
(2) 1,
L20
  09216352
(2) 1,
L20
     
    ST1701  09410141
(3) 33,
L24
  09410141
(3) 37,
L25
 09410143
(3) 1,
L20
  
    ST1715  09411207
(3) 1,
L20
  09410131
(3) 1,
L20
     
    ST1801  09111142
(3) 1,
L20
  09111141
(3) 17,
L20
     
    ST1805 09141103
(3) 1,
L20
 09141103
(3) 1,
L20
  09142203
(3) 2,
L20
 09142203
(3) 2,
L20
    
    ST1806 09142314
(3) 1,
L20
 09142314
(3) 1,
L20
  09131102
(3) 3,
L20
 09131102
(3) 3,
L20
 09142314
(3) 3,
L30
 09142314
(3) 3,
L30
    ST1807      09000001
(3) 5,
L32
 09000001
(3) 5,
L32
    
    ST1809  09142302
(2) 2,
L20
 09142302
(2) 2,
L20
  09143493
(3) 1,
L20
 09143493
(3) 1,
L20
    
    ST1810 09130201
(3) 3,
L20
 09130201
(3) 3,
L20
  09000001
(3) 3,
L20
 09000001
(3) 3,
L20
    
    ST1811 09131201
(3) 1,
L20
 09131201
(3) 1,
L20
  09131201
(3) 2,
L20
 09131201
(3) 2,
L20
    
    ST1812 09142201
(3) 1,
L20
 09142201
(3) 1,
L20
  09143324
(3) 1,
L20
 09143324
(3) 1,
L20
    
    ST1813 09142102
(3) 2,
L20
 09142102
(3) 2,
L20
  09142102
(3) 1,
L20
 09142102
(3) 1,
L20
    
    ST1814 09000001
(3) 101,
L20
 09000001
(3) 101,
L20
         
    ST1901  09111141
(3) 20,
L20
  09111151
(3) 2,
L20
     
    ST1904      09123406
(3) 1,
L20
 09123406
(3) 1,
L20
    
    ST1910  09111243
(3) 20,
L25
  09113304
(3) 1,
L20
     
    ST1911  09111243
(3) 18,
L20
         
    ST1912 09130202
(3) 2,
L20
 09130202
(3) 2,
L20
         
พฤหัสบดี    ST1301  09090010
(2) 4,
L20
  09111125
(3) 3,
L20
  09111243
(3) 23,
L25
 
    ST1308  09130002
(3) 3,
L20
  09130002
(3) 4,
L20
     
    ST1401  09121005
(3) 7,
L20
  09121005
(3) 3,
L21
     
    ST1501   09313365
(3) 1,
L20
  09111151
(3) 1,
L20
 09312368
(3) 2,
L20
   
   09313365
(3) 2,
L20
     09312368
(3) 1,
L20
   
    ST1505  09312264
(1) 1,
L20
         
    ST1507         09043610
(3) 1,
L51
 09041605
(4) 1,
L51
    ST1510      09313365
(3) 1,
L20
     
    ST1601  09210033
(3) 1,
L24
  09210121
(3) 20,
L24
     
    ST1603  09210122
(1) 31,
L20
         
    ST1701  09410141
(3) 16,
L20
  09410141
(3) 19,
L20
     
    ST1715  09415403
(3) 1,
L20
         
    ST1801  09141102
(3) 1,
L20
  09141102
(3) 3,
L20
     
    ST1804 09143311
(3) 2,
L20
 09143311
(3) 2,
L20
  09143311
(3) 1,
L20
 09143311
(3) 1,
L20
    
    ST1805 09141101
(3) 2,
L20
 09141101
(3) 2,
L20
  09143322
(3) 1,
L20
 09143322
(3) 1,
L20
    
    ST1806      09130201
(3) 2,
L20
 09130201
(3) 2,
L20
    
    ST1807 09000001
(3) 7,
L32
 09000001
(3) 7,
L32
  09000001
(3) 67,
L20
 09000001
(3) 67,
L20
    
    ST1809 09131303
(3) 2,
L20
 09131303
(3) 2,
L20
  09133307
(3) 2,
L20
 09133307
(3) 2,
L20
    
    ST1810 09131201
(3) 3,
L20
 09131201
(3) 3,
L20
  09132309
(3) 1,
L20
  
    ST1811 09131101
(3) 2,
L20
 09131101
(3) 2,
L20
  09131203
(3) 3,
L20
 09131203
(3) 3,
L20
    
    ST1812 09142102
(3) 3,
L20
 09142102
(3) 3,
L20
         
    ST1813 09142205
(3) 2,
L20
 09142205
(3) 2,
L20
  09142205
(3) 3,
L20
 09142205
(3) 3,
L20
    
    ST1814      09000001
(3) 104,
L20
 09000001
(3) 104,
L20
    
    ST1901 09121015
(3) 7,
L32
 09121015
(3) 4,
L20
  09121015
(3) 5,
L32
 09121015
(3) 2,
L20
    
    ST1904 09121305
(3) 1,
L20
 09121305
(3) 1,
L20
  09122303
(3) 1,
L20
 09122303
(3) 1,
L20
    
    ST1910      09111253
(3) 1,
L20
     
    ST1912 09123303
(3) 1,
L20
 09123303
(3) 1,
L20
  09121015
(3) 2,
L20
 09121015
(3) 5,
L32
    
    ST1914 09121015
(3) 4,
L20
 09121015
(3) 7,
L32
         
ศุกร์    ST1301  09111337
(3) 1,
L20
  09210121
(3) 4,
L20
     
    ST1308  09130002
(3) 7,
L20
  09130002
(3) 5,
L20
     
    ST1401  09090010
(2) 3,
L20
  09121045
(3) 17,
L20
     
    ST1501      09312263
(3) 1,
L20
     
    ST1503  09312264
(1) 5,
L20
  09312264
(1) 6,
L20
     
    ST1507         09041603
(1) 1,
L51
  
    ST1510  09313365
(3) 2,
L20
         
    ST1601  09210125
(3) 4,
L20
  09210121
(3) 5,
L20
     
    ST1605  09210126
(1) 3,
L20
  09210126
(1) 4,
L20
     
    ST1701  09410141
(3) 38,
L24
  09410141
(3) 10,
L20
     
    ST1715  09413301
(3) 1,
L20
         
    ST1801 09142309
(3) 1,
L20
 09142309
(3) 1,
L20
  09142309
(3) 2,
L20
 09142309
(3) 2,
L20
    
    ST1805 09000001
(3) 68,
L20
 09000001
(3) 68,
L20
         
    ST1806 09131102
(3) 1,
L20
 09131102
(3) 1,
L20
  09131102
(3) 2,
L20
 09131102
(3) 2,
L20
    
    ST1809 09132305
(3) 2,
L20
 09132305
(3) 2,
L20
  09131303
(3) 1,
L20
 09131303
(3) 1,
L20
 09143331
(3) 1,
L20
 09143331
(3) 1,
L20
    ST1810 09130201
(3) 1,
L20
 09130201
(3) 1,
L20
  09131204
(3) 1,
L20
 09131204
(3) 1,
L20
    
    ST1811 09131204
(3) 2,
L20
 09131204
(3) 2,
L20
  09142313
(1) 1,
L20
     
    ST1812 09141101
(3) 3,
L20
 09141101
(3) 3,
L20
  09141102
(3) 2,
L20
     
    ST1814 09144406
(3) 1,
L20
  09144406
(3) 1,
L20
 09144406
(3) 2,
L30
    ST1901  09121045
(3) 6,
L20
  09121045
(3) 27,
L20
     
    ST1904 09121307
(3) 1,
L20
 09121307
(3) 1,
L20
  09123201
(3) 1,
L20
 09123201
(3) 1,
L20
    
    ST1910  09113212
(3) 1,
L20
         
    ST1911  09111142
(3) 7,
L20
         
    ST1912 09130202
(3) 3,
L20
 09130202
(3) 3,
L20
  09311358
(3) 2,
L20
     
เสาร์    ST1507  09042613
(3) 1,
L51
     09043608
(3) 1,
L51
  
  09045609
(3) 1,
L51
         
    ST1701  09410141
(3) 32,
L25
  09410141
(3) 35,
L25
     
    ST1715  09419413
(3) 1,
L20
         
    ST1904  09125402
(6) 1,
L20
         
    ST1910  09116406
(3) 1,
L20
  09116406
(3) 1,
L20
     
    ST1912  09125403
(6) 1,
L20
         
    ST1914      09125406
(3) 1,
L20
 09125406
(3) 1,
L20
  
อาทิตย์    ST1507 09041701
(1) 1,
L51
  09043701
(3) 1,
L51
      09047701
(6) 1,
L51
    ST1601  09210121
(3) 16,
L25
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690