เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะบริหารฯ 4 (เฉพาะบริหารฯ)
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    BA 4201   05211401
(3) 2,
L20
  05212301
(3) 1,
L30
 05212301
(3) 1,
L30
    
    BA 4202  05210101
(3) 8,
L20
         
    BA 4203 05441201
(3) 4,
L20
 05441201
(3) 4,
L20
  05410308
(3) 4,
L20
 05410308
(3) 4,
L20
    
    BA 4204  05450201
(3) 2,
L24
  05450201
(3) 1,
L24
     
    BA 4205 05410101
(3) 5,
L24
 05410101
(3) 5,
L24
  05410101
(3) 6,
L24
 05410101
(3) 6,
L24
    
    BA 4206   05211303
(3) 1,
L20
  05211303
(3) 6,
L24
      
    BA 4207  05311317
(3) 5,
L20
  05410413
(3) 3,
L20
 05410413
(3) 3,
L20
    
    BA 4208 05610325
(3) 4,
L24
 05610325
(3) 4,
L24
  05610325
(3) 5,
L24
 05610325
(3) 5,
L24
    
    BA 4209 05410309
(3) 2,
L24
 05410309
(3) 2,
L24
  05411416
(3) 1,
L20
 05411416
(3) 1,
L20
    
    BA 4210 05420202
(3) 5,
L20
 05420202
(3) 5,
L20
  05420202
(3) 2,
L20
 05420202
(3) 2,
L20
    
    BA 4302 05910204
(3) 1,
L20
 05910204
(3) 1,
L20
  05910315
(3) 3,
L20
 05910315
(3) 3,
L20
    
    BA 4303      05910101
(3) 7,
L20
     
    BA 4304  05210101
(3) 13,
L20
  05211301
(3) 1,
L20
      
    BA 4305 05211405
(3) 5,
L30
 05211405
(3) 5,
L30
  05211404
(3) 1,
L20
 05211404
(3) 1,
L20
    
    BA 4306      05120301
(3) 4,
L20
     
    BA 4307 05610330
(3) 1,
L20
  05610330
(3) 1,
L20
   
    BA 4309 05112302
(3) 4,
L20
 05112302
(3) 4,
L20
  05910204
(3) 2,
L20
 05910204
(3) 2,
L20
    
    BA 4310 05110213
(3) 4,
L20
 05110213
(3) 4,
L20
  05110213
(3) 1,
L20
 05110213
(3) 1,
L20
    
      05110213
(3) 7,
L24
 05110213
(3) 7,
L24
    
    BA 4502 05610319
(3) 3,
L20
 05610319
(3) 2,
L20
         
 05610319
(3) 2,
L20
 05610319
(3) 3,
L20
         
    BA 4507  05421306
(3) 2,
L20
  05410309
(3) 1,
L24
 05410309
(3) 1,
L24
    
    BA 4605  05211202
(3) 3,
L20
  05211202
(3) 8,
L30
     
    BA 4606  05310203
(3) 18,
L24
  05310203
(3) 19,
L24
     
    BA 4607 05311205
(3) 2,
L20
 05311205
(3) 2,
L20
  05311204
(3) 5,
L24
     
    BA 4608  05311205
(3) 4,
L24
  05311206
(3) 2,
L20
 05311206
(3) 2,
L20
    
    BA 4609  05312201
(3) 6,
L20
  05311204
(3) 3,
L20
     
    BA 4610  05310101
(3) 7,
L20
  05310101
(3) 6,
L20
     
    BA 4702 05510203
(3) 1,
L20
 05510203
(3) 1,
L20
  05510203
(3) 3,
L20
 05510203
(3) 3,
L20
  
    BA 4703 05510202
(3) 1,
L24
 05510202
(3) 1,
L24
  05510205
(3) 1,
L20
 05510205
(3) 1,
L20
  
    BA 4705 05510301
(3) 2,
L20
 05510301
(3) 2,
L20
  05510301
(3) 1,
L20
 05510301
(3) 1,
L20
  
    BA 4706 05510101
(3) 3,
L20
 05510101
(3) 3,
L20
  05510101
(3) 2,
L20
 05510101
(3) 2,
L20
    
    BA 4707 05510101
(3) 9,
L20
 05510101
(3) 9,
L20
         
    BA 4709 05510206
(3) 3,
L20
 05510206
(3) 3,
L20
  05510206
(3) 2,
L20
 05510206
(3) 2,
L20
  
    BA 4710      05510015
(3) 2,
L20
 05510015
(3) 2,
L20
   
    ปฏิบัติการภาษา 05110213
(3) 8,
L24
 05110213
(3) 8,
L24
         
อังคาร    BA 4201 05211407
(3) 3,
L20
 05211407
(3) 3,
L20
  05210101
(3) 1,
L20
     
    BA 4202 05211407
(3) 4,
L20
 05211407
(3) 4,
L20
  05211301
(3) 4,
L20
      
    BA 4203 05411416
(3) 3,
L20
 05411416
(3) 3,
L20
  05421306
(3) 3,
L20
     
    BA 4204 05410308
(3) 1,
L20
 05410308
(3) 1,
L20
  05410308
(3) 2,
L20
 05410308
(3) 2,
L20
    
    BA 4205 05420202
(3) 4,
L20
 05420202
(3) 4,
L20
  05420202
(3) 3,
L20
 05420202
(3) 3,
L20
    
    BA 4206   05211301
(3) 2,
L20
  05211203
(3) 4,
L20
     
    BA 4207 05610330
(3) 3,
L20
  05610325
(3) 3,
L20
 05610325
(3) 3,
L20
    
    BA 4208  05710102
(3) 5,
L30
  05910202
(3) 3,
L20
 05910202
(3) 3,
L20
    
    BA 4209  05430201
(3) 5,
L20
  05430201
(3) 4,
L20
     
    BA 4210 05430305
(3) 4,
L20
 05430305
(3) 4,
L20
  05110213
(3) 5,
L20
 05110213
(3) 5,
L20
    
    BA 4301 05110213
(3) 3,
L20
 05110213
(3) 3,
L20
  05110213
(3) 6,
L24
 05110213
(3) 6,
L24
    
    BA 4303 05910315
(3) 1,
L20
 05910315
(3) 1,
L20
  05112302
(3) 5,
L20
 05112302
(3) 5,
L20
    
    BA 4304 05211407
(3) 2,
L20
 05211407
(3) 2,
L20
  05211202
(3) 7,
L20
     
    BA 4305 05211407
(3) 1,
L20
 05211407
(3) 1,
L20
  05211404
(3) 4,
L20
 05211404
(3) 4,
L20
    
    BA 4306 05311315
(3) 1,
L20
 05311315
(3) 1,
L20
  05310203
(3) 3,
L20
 05310203
(3) 3,
L20
    
    BA 4307 05610405
(3) 1,
L20
  05610205
(3) 1,
L20
     
    BA 4308  05210101
(3) 10,
L20
  05211303
(3) 1,
L20
    
    BA 4309 05111307
(3) 1,
L20
 05111307
(3) 1,
L20
  05111307
(3) 2,
L20
 05111307
(3) 2,
L20
    
    BA 4310  05113203
(3) 1,
L20
  05113203
(3) 2,
L20
     
    BA 4502 05610319
(3) 5,
L20
 05610319
(3) 4,
L20
         
 05610319
(3) 4,
L20
 05610319
(3) 5,
L20
         
    BA 4504      05311311
(3) 6,
L30
 05311311
(3) 6,
L30
    
    BA 4507 05410204
(3) 1,
L20
 05410204
(3) 1,
L20
  05410204
(3) 2,
L20
 05410204
(3) 2,
L20
    
    BA 4601 05311205
(3) 1,
L20
 05311205
(3) 1,
L20
  05311204
(3) 4,
L24
     
    BA 4602  05410103
(3) 11,
L20
  05411416
(3) 5,
L30
 05411416
(3) 5,
L30
    
    BA 4603          09000001
(3) 93,
L20
 09000001
(3) 110,
L20
          09000001
(3) 110,
L20
 09000001
(3) 93,
L20
    BA 4604 05311421
(3) 2,
L20
 05311421
(3) 2,
L20
  05311421
(3) 1,
L20
 05311421
(3) 1,
L20
    
    BA 4605  05710102
(3) 22,
L20
  05710102
(3) 4,
L20
     
    BA 4606 05310203
(3) 13,
L20
 05310203
(3) 13,
L20
  05410413
(3) 2,
L20
 05410413
(3) 2,
L20
    
    BA 4607  05110201
(3) 6,
L20
  05110201
(3) 5,
L20
     
    BA 4608  05310101
(3) 9,
L20
  05311206
(3) 4,
L20
 05311206
(3) 4,
L20
    
    BA 4609  05111303
(3) 2,
L20
  05311315
(3) 2,
L20
 05311315
(3) 2,
L20
    
    BA 4610  05311317
(3) 1,
L20
  05311317
(3) 2,
L20
     
    BA 4701  05510001
(3) 4,
L20
  05510001
(3) 1,
L20
     
    BA 4702 05510213
(3) 1,
L24
 05510213
(3) 1,
L24
  05510213
(3) 2,
L24
 05510213
(3) 2,
L24
    
    BA 4703 05510101
(3) 12,
L20
 05510101
(3) 12,
L20
  05510202
(3) 2,
L24
 05510202
(3) 2,
L24
   
    BA 4705 05510301
(3) 4,
L20
 05510301
(3) 4,
L20
  05510301
(3) 3,
L20
 05510301
(3) 3,
L20
  
    BA 4706 05510009
(3) 3,
L20
 05510009
(3) 3,
L20
        
    BA 4707 05510105
(3) 3,
L20
 05510105
(3) 3,
L20
  05510105
(3) 2,
L20
 05510105
(3) 2,
L20
    
    BA 4708 05510101
(3) 11,
L20
 05510101
(3) 11,
L20
  05510401
(3) 1,
L20
  
    BA 4709  05510001
(3) 5,
L20
  05510001
(3) 8,
L20
     
    BA 4710 05510015
(3) 3,
L20
 05510015
(3) 3,
L20
  05510015
(3) 6,
L30
 05510015
(3) 6,
L30
  
    นาวาบุษราคัม  05110101
(3) 1,
L20
  05110101
(3) 2,
L20
     
    ปฏิบัติการภาษา  05120301
(3) 5,
L20
  05120301
(3) 1,
L24
     
พุธ    BA 4201  05210101
(3) 2,
L20
  05210101
(3) 4,
L20
     
    BA 4202   05211303
(3) 4,
L20
  05210101
(3) 7,
L20
     
    BA 4203 05410308
(3) 3,
L20
 05410308
(3) 3,
L20
  05410308
(3) 5,
L30
 05410308
(3) 5,
L30
    
    BA 4204 05410204
(3) 5,
L20
 05410204
(3) 5,
L20
  05410204
(3) 4,
L20
 05410204
(3) 4,
L20
    
    BA 4205 05410413
(3) 1,
L20
 05410413
(3) 1,
L20
  05410413
(3) 5,
L30
 05410413
(3) 5,
L30
    
    BA 4206 05211406
(3) 1,
L20
 05211406
(3) 1,
L20
  05211406
(3) 5,
L30
 05211406
(3) 5,
L30
    
    BA 4207  05610205
(3) 2,
L20
  05610330
(3) 3,
L20
   
    BA 4208 05610401
(3) 1,
L20
 05610401
(3) 1,
L20
  05610401
(3) 2,
L20
 05610401
(3) 2,
L20
    
    BA 4209 05420202
(3) 1,
L20
 05420202
(3) 1,
L20
  05441201
(3) 3,
L20
 05441201
(3) 3,
L20
    
    BA 4210 05430305
(3) 2,
L20
 05430305
(3) 2,
L20
  05211303
(3) 3,
L20
      
    BA 4301 05110213
(3) 9,
L20
 05110213
(3) 9,
L20
         
    BA 4302 05910202
(3) 1,
L20
 05910202
(3) 1,
L20
  05910315
(3) 2,
L20
 05910315
(3) 2,
L20
    
    BA 4303  05910321
(3) 2,
L20
  05110309
(3) 6,
L24
     
    BA 4304  05211202
(3) 5,
L20
  05211202
(3) 4,
L20
     
    BA 4305  05210101
(3) 15,
L20
  05210101
(3) 14,
L20
     
    BA 4306 05311419
(3) 7,
L20
 05311419
(3) 7,
L20
  05311419
(3) 1,
L20
 05311419
(3) 1,
L20
    
    BA 4307 05610405
(3) 3,
L20
  05610405
(3) 1,
L20
   
    BA 4308 05211301
(3) 2,
L20
   05211301
(3) 1,
L20
   
    BA 4309 05311315
(3) 3,
L24
 05311315
(3) 3,
L24
  05910321
(3) 1,
L20
     
    BA 4310  05113203
(3) 3,
L20
  05113203
(3) 4,
L20
     
    BA 4501 05710212
(3) 2,
L20
 05710212
(3) 2,
L20
  05710212
(3) 1,
L20
 05710212
(3) 1,
L20
    
    BA 4503 05410102
(1) 1,
L24
 05410102
(1) 2,
L24
  05441305
(3) 2,
L24
 05441305
(3) 2,
L24
    
    BA 4504  05110201
(3) 14,
L20
  05712301
(3) 1,
L20
     
    BA 4507  05410103
(3) 7,
L20
  05410103
(3) 8,
L20
     
    BA 4601 05311308
(3) 4,
L30
 05311308
(3) 4,
L30
  05311314
(3) 1,
L30
     
    BA 4602  05312202
(3) 2,
L24
  05312202
(3) 1,
L24
     
    BA 4603      05510001
(3) 10,
L20
     
    BA 4604 05311419
(3) 9,
L20
 05311419
(3) 9,
L20
  05311312
(3) 1,
L24
     
    BA 4605  05710209
(3) 1,
L20
  05311316
(3) 1,
L20
 05311316
(3) 1,
L20
    
    BA 4606  05310101
(3) 5,
L20
  05310101
(3) 1,
L20
     
    BA 4607  05311317
(3) 3,
L20
  05110201
(3) 4,
L20
     
    BA 4608 05311206
(3) 5,
L20
 05311206
(3) 5,
L20
  05311206
(3) 1,
L20
 05311206
(3) 1,
L20
    
    BA 4609  05311312
(3) 2,
L24
  05312307
(3) 3,
L24
 05312307
(3) 3,
L24
    
    BA 4610 05311420
(3) 1,
L20
 05311420
(3) 1,
L20
  05311420
(3) 2,
L20
 05311420
(3) 2,
L20
    
    BA 4701 05510303
(3) 1,
L20
 05510303
(3) 1,
L20
  05510303
(3) 2,
L20
 05510303
(3) 2,
L20
  
    BA 4702 05510101
(3) 8,
L30
 05510101
(3) 8,
L30
  05510409
(3) 1,
L24
 05510409
(3) 1,
L24
    
    BA 4703 05510205
(3) 2,
L20
 05510205
(3) 2,
L20
  05510205
(3) 3,
L20
 05510205
(3) 3,
L20
  
    BA 4705 05510101
(3) 4,
L20
 05510101
(3) 4,
L20
  05510101
(3) 5,
L20
 05510101
(3) 5,
L20
    
    BA 4706 05510009
(3) 2,
L20
 05510009
(3) 2,
L20
  05510009
(3) 1,
L20
 05510009
(3) 1,
L20
  
    BA 4707 05510105
(3) 1,
L20
 05510105
(3) 1,
L20
  05510105
(3) 4,
L20
 05510105
(3) 4,
L20
    
    BA 4708      05510101
(3) 6,
L20
 05510101
(3) 6,
L20
    
    BA 4709 05510206
(3) 1,
L20
 05510206
(3) 1,
L20
  05510015
(3) 7,
L30
 05510015
(3) 7,
L30
  
    BA 4710 05510015
(3) 1,
L20
 05510015
(3) 1,
L20
  05510039
(3) 1,
L24
 05510039
(3) 1,
L24
   
    ปฏิบัติการภาษา  05120301
(3) 2,
L24
  05110213
(3) 2,
L20
 05110213
(3) 2,
L20
    
พฤหัสบดี    BA 4201   05212302
(3) 2,
L20
  05212302
(3) 4,
L20
      
    BA 4202   05211301
(3) 3,
L20
  05211301
(3) 6,
L24
      
    BA 4203 05411416
(3) 4,
L20
 05411416
(3) 4,
L20
  05411416
(3) 2,
L20
 05411416
(3) 2,
L20
    
    BA 4204  05110201
(3) 16,
L20
  05421306
(3) 1,
L20
     
    BA 4205 05410101
(3) 4,
L20
 05410101
(3) 4,
L20
  05410101
(3) 1,
L20
 05410101
(3) 1,
L20
    
    BA 4206  05910302
(3) 1,
L20
  05211401
(3) 3,
L20
      
    BA 4207  05610205
(3) 3,
L20
  05610322
(3) 1,
L20
 05610322
(3) 1,
L20
    
    BA 4208 05610223
(3) 2,
L20
 05610223
(3) 2,
L20
  05610325
(3) 2,
L20
 05610325
(3) 2,
L20
    
    BA 4209  05430201
(3) 1,
L20
  05430201
(3) 3,
L20
     
    BA 4210 05420201
(3) 2,
L20
 05420201
(3) 2,
L20
  05420201
(3) 1,
L20
 05420201
(3) 1,
L20
    
    BA 4301      05110213
(3) 10,
L30
 05110213
(3) 10,
L30
    
    BA 4302 05910204
(3) 4,
L20
 05910204
(3) 4,
L20
  05910204
(3) 3,
L20
 05910204
(3) 3,
L20
    
    BA 4303  05910101
(3) 6,
L20
         
    BA 4304  05211202
(3) 6,
L20
  05211303
(3) 2,
L20
      
    BA 4305 05211404
(3) 3,
L20
 05211404
(3) 3,
L20
  05211404
(3) 2,
L20
 05211404
(3) 2,
L20
    
    BA 4306 05312309
(3) 1,
L24
 05312309
(3) 1,
L24
  05311419
(3) 6,
L20
 05311419
(3) 6,
L20
    
    BA 4307 05610322
(3) 3,
L20
 05610322
(3) 3,
L20
  05610405
(3) 3,
L20
   
    BA 4308   05212302
(3) 1,
L20
         
    BA 4309 05111411
(3) 3,
L20
 05111411
(3) 3,
L20
  05910312
(3) 1,
L20
     
    BA 4310 05311419
(3) 2,
L20
 05311419
(3) 2,
L20
  05210101
(3) 3,
L20
     
    BA 4502 05610319
(3) 1,
L20
 05610319
(3) 1,
L20
         
    BA 4503      05441305
(3) 1,
L24
 05441305
(3) 1,
L24
    
    BA 4504 05710310
(3) 3,
L20
 05710310
(3) 3,
L20
  05311419
(3) 8,
L20
 05311419
(3) 8,
L20
    
    BA 4507  05410103
(3) 10,
L20
  05410103
(3) 12,
L20
     
    BA 4601   05211303
(3) 5,
L30
         
    BA 4602      05430409
(3) 5,
L30
     
    BA 4604 05311419
(3) 3,
L20
 05311419
(3) 3,
L20
  05311308
(3) 5,
L20
 05311308
(3) 5,
L20
    
    BA 4605  05710102
(3) 8,
L20
  05311419
(3) 4,
L20
 05311419
(3) 4,
L20
    
    BA 4606 05311311
(3) 4,
L20
 05311311
(3) 4,
L20
  05310203
(3) 7,
L20
 05310203
(3) 7,
L20
    
    BA 4607  05110201
(3) 19,
L20
  05111411
(3) 2,
L20
 05111411
(3) 2,
L20
    
    BA 4608  05311204
(3) 2,
L20
  05311204
(3) 1,
L20
     
    BA 4609  05310102
(3) 13,
L20
  05910302
(3) 2,
L20
     
    BA 4610 05311316
(3) 2,
L20
 05311316
(3) 2,
L20
  05310101
(3) 3,
L20
     
    BA 4701  05510001
(3) 3,
L20
  05510001
(3) 2,
L20
     
    BA 4702 05510303
(3) 4,
L20
 05510303
(3) 4,
L20
  05510303
(3) 3,
L20
 05510303
(3) 3,
L20
  
    BA 4703 05510409
(3) 2,
L24
 05510409
(3) 2,
L24
  05510101
(3) 7,
L20
 05510101
(3) 7,
L20
    
    BA 4705      05510101
(3) 1,
L20
 05510101
(3) 1,
L20
    
    BA 4706       05510009
(3) 4,
L20
 05510009
(3) 4,
L20
  
    BA 4707 05510402
(3) 2,
L24
  05510402
(3) 2,
L24
   
    BA 4708 05510117
(3) 1,
L24
 05510117
(3) 1,
L24
  05510117
(3) 2,
L24
 05510117
(3) 2,
L24
    
    BA 4709 05510402
(3) 1,
L24
  05510402
(3) 1,
L24
   
    ปฏิบัติการภาษา  05210101
(3) 5,
L30
  05120301
(3) 3,
L20
     
ศุกร์    BA 4201 05212302
(3) 1,
L20
  05210101
(3) 6,
L20
     
    BA 4202      05311204
(3) 6,
L20
     
    BA 4203  05430201
(3) 2,
L20
  05430409
(3) 3,
L20
     
    BA 4204  05410103
(3) 4,
L20
  05410103
(3) 5,
L20
     
    BA 4205  05410103
(3) 2,
L24
  05410101
(3) 3,
L20
 05410101
(3) 3,
L20
    
    BA 4206  05210101
(3) 12,
L20
  05211401
(3) 6,
L24
      
    BA 4207 05610401
(3) 3,
L20
 05610401
(3) 3,
L20
  05610223
(3) 3,
L20
 05610223
(3) 3,
L20
    
    BA 4208  05610102
(3) 3,
L20
         
    BA 4209 05430305
(3) 3,
L20
 05430305
(3) 3,
L20
  05441201
(3) 5,
L30
 05441201
(3) 5,
L30
    
    BA 4210 05420201
(3) 3,
L24
 05420201
(3) 3,
L24
         
    BA 4302  05910303
(3) 1,
L20
         
    BA 4304  05211203
(3) 5,
L20
  05212307
(3) 1,
L30
 05212307
(3) 1,
L30
  
    BA 4305 05211405
(3) 6,
L24
 05211405
(3) 6,
L24
  05211405
(3) 7,
L30
 05211405
(3) 7,
L30
    
    BA 4306 05311311
(3) 3,
L20
 05311311
(3) 3,
L20
         
    BA 4307 05610325
(3) 1,
L20
 05610325
(3) 1,
L20
         
    BA 4308 05211401
(3) 3,
L20
         
    BA 4309  05910312
(3) 2,
L20
  05910305
(3) 1,
L20
     
    BA 4310  05111302
(3) 1,
L20
  05111302
(3) 3,
L20
     
    BA 4502 05610319
(3) 6,
L20
 05610319
(3) 6,
L20
         
    BA 4507 05410204
(3) 3,
L20
 05410204
(3) 3,
L20
         
    BA 4605  05710102
(3) 23,
L20
  05710101
(3) 10,
L20
     
    BA 4606  05310101
(3) 10,
L20
  05310101
(3) 2,
L20
     
    BA 4607  05110201
(3) 21,
L20
         
    BA 4608 05311206
(3) 3,
L20
 05311206
(3) 3,
L20
  05310102
(3) 3,
L20
     
    BA 4609 05311316
(3) 3,
L30
 05311316
(3) 3,
L30
  05311419
(3) 5,
L30
 05311419
(3) 5,
L30
    
    BA 4610 05311311
(3) 1,
L20
 05311311
(3) 1,
L20
  05311311
(3) 2,
L20
 05311311
(3) 2,
L20
    
    BA 4702 05510203
(3) 2,
L20
 05510203
(3) 2,
L20
        
    BA 4703 05510101
(3) 10,
L20
 05510101
(3) 10,
L20
         
    BA 4706  05510001
(3) 7,
L20
  05510015
(3) 5,
L20
 05510015
(3) 5,
L20
   
    BA 4709  05510001
(3) 6,
L20
  05510001
(3) 9,
L20
     
    BA 4710 05510039
(3) 2,
L24
 05510039
(3) 2,
L24
  05510015
(3) 4,
L20
 05510015
(3) 4,
L20
   
    นาวาบุษราคัม      05110101
(3) 3,
L20
     
เสาร์    BA 4204 05431408
(3) 5,
L30
 05431408
(3) 5,
L30
         
    BA 4206 05211401
(3) 2,
L20
  05211401
(3) 4,
L20
    
    BA 4304 05211301
(3) 6,
L24
  05211301
(3) 5,
L30
    
    BA 4305 05211303
(3) 5,
L30
  05212302
(3) 2,
L20
    
    BA 4308 05212302
(3) 3,
L20
  05211303
(3) 3,
L20
    
อาทิตย์    BA 4206      05211401
(3) 6,
L24
    
    BA 4304 05211301
(3) 3,
L20
  05211301
(3) 4,
L20
    
    BA 4305 05211303
(3) 6,
L24
  05211303
(3) 2,
L20
    
    BA 4308 05212302
(3) 4,
L20
  05212302
(3) 5,
L30
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690