เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะนาฏศิลปและดุริยางค์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    นศ(ศิลป) 07110109
(3) 1,
L32
     07210330
(3) 1,
L20
  
 07110109
(3) 2,
L32
     02143401
(1) 2,
L32
 07221407
(3) 3,
L32
 
 02143401
(1) 2,
L32
  07221108
(3) 1,
L20
   07221220
(2) 1,
L32
 07221220
(2) 1,
L32
  07211102
(3) 1,
L20
       07221221
(2) 1,
L32
 07221221
(2) 1,
L32
  07210319
(3) 1,
L20
         
  07110109
(3) 1,
L32
         
  07110109
(3) 2,
L32
         
  07221203
(3) 3,
L32
         
  07221203
(3) 1,
L32
         
อังคาร    นศ(ศิลป) 07211211
(3) 1,
L32
    07221305
(3) 2,
L32
     
 07200303
(3) 2,
L32
    07221211
(3) 1,
L32
     
 07211211
(3) 2,
L32
    07220434
(3) 1,
L20
      
 07200303
(3) 1,
L32
    07211415
(2) 3,
L32
      
  07221407
(3) 1,
L32
  07211415
(2) 2,
L32
      
  07211102
(3) 2,
L20
  07211415
(2) 1,
L32
      
  07211102
(3) 3,
L20
  07211314
(3) 2,
L32
     
  07221407
(3) 4,
L32
  07221416
(3) 2,
L32
     
   07211211
(3) 1,
L32
  07211211
(3) 3,
L32
      
   07210320
(2) 1,
L20
  07210211
(2) 1,
L20
      
   07200303
(3) 1,
L32
  07211314
(3) 1,
L32
     
   07200303
(3) 2,
L32
  07221416
(3) 1,
L32
     
   07210102
(2) 1,
L20
  07221305
(3) 5,
L32
     
   07211211
(3) 2,
L32
  07221305
(3) 4,
L32
     
        07211211
(3) 3,
L32
    
        07220434
(3) 1,
L20
    
         07221305
(3) 3,
L32
  
พุธ    นศ(ศิลป) 07221327
(3) 1,
L32
    07221407
(3) 2,
L32
     
 07221327
(3) 2,
L32
    07221407
(3) 5,
L32
     
 07300005
(3) 2,
L20
    07231426
(3) 1,
L32
     
  07221305
(3) 3,
L32
  07300005
(3) 1,
L20
      
  07221305
(3) 2,
L32
  07221101
(3) 1,
L20
       
  07221305
(3) 1,
L32
  07221101
(3) 2,
L20
       
  07221203
(3) 2,
L32
  07221101
(3) 3,
L20
       
  07221203
(3) 1,
L32
  07221101
(3) 4,
L20
       
  07211103
(3) 13,
L20
    07210427
(1) 1,
L20
      
  07211103
(3) 1,
L20
    07211305
(3) 1,
L32
     
  07211103
(3) 2,
L20
    07211305
(3) 10,
L32
     
  07211103
(3) 11,
L20
    07211305
(3) 12,
L32
     
  07211103
(3) 3,
L20
    07211305
(3) 13,
L32
     
  07211103
(3) 9,
L20
    07211305
(3) 15,
L32
     
  07211103
(3) 12,
L20
    07211305
(3) 16,
L32
     
  07200401
(3) 4,
L32
  07211305
(3) 17,
L32
     
  07211203
(3) 1,
L32
  07211305
(3) 2,
L32
     
  07211203
(3) 2,
L32
  07211305
(3) 3,
L32
     
  07211203
(3) 3,
L32
  07211305
(3) 6,
L32
     
  07211203
(3) 4,
L32
  07211305
(3) 9,
L32
     
  07211203
(3) 6,
L32
  07211407
(3) 1,
L32
     
  07221305
(3) 4,
L32
  07211407
(3) 2,
L32
     
  07221305
(3) 5,
L32
  07211407
(3) 3,
L32
     
  07211203
(3) 9,
L32
  07211407
(3) 4,
L32
     
  07211103
(3) 10,
L20
 07221327
(3) 1,
L32
  07211407
(3) 5,
L32
     
   07211103
(3) 9,
L20
  07211407
(3) 7,
L32
     
   07211103
(3) 3,
L20
  07211407
(3) 8,
L32
     
   07211103
(3) 2,
L20
  07221407
(3) 1,
L32
     
   07211103
(3) 13,
L20
   07221101
(3) 3,
L20
     
   07211103
(3) 12,
L20
   07221101
(3) 4,
L20
   
   07211103
(3) 11,
L20
   07221101
(3) 2,
L20
     
   07211103
(3) 10,
L20
   07221101
(3) 1,
L20
     
   07211103
(3) 1,
L20
    07210438
(3) 1,
L20
    
   07221327
(3) 2,
L32
    07210438
(3) 2,
L20
    
   07300005
(3) 2,
L20
    07300005
(3) 1,
L20
    
         07200201
(3) 1,
L32
  
         07200201
(3) 2,
L32
  
         07200201
(3) 3,
L32
  
         07221305
(3) 1,
L32
  
         07221407
(3) 4,
L32
  
          07210438
(3) 2,
L20
  
          07210438
(3) 1,
L20
  
พฤหัสบดี    นศ(ศิลป) 07200404
(3) 4,
L32
    07211305
(3) 2,
L32
     
 07200404
(3) 3,
L32
    07211305
(3) 3,
L32
     
  07211407
(3) 4,
L32
  07211305
(3) 6,
L32
     
  07211407
(3) 5,
L32
  07211305
(3) 9,
L32
     
  07211407
(3) 7,
L32
  07221203
(3) 2,
L32
     
  07211407
(3) 8,
L32
  07221203
(3) 3,
L32
     
  07221313
(3) 1,
L32
  07221312
(3) 1,
L32
     
  07231221
(2) 1,
L32
    07221327
(3) 3,
L32
      
  07211103
(3) 1,
L20
   07201001
(2) 3,
L20
       
  07211103
(3) 10,
L20
   07201001
(2) 4,
L20
       
  07211103
(3) 11,
L20
   07201001
(2) 5,
L20
       
  07211103
(3) 12,
L20
   07200404
(3) 1,
L32
      
  07211103
(3) 13,
L20
   07200404
(3) 2,
L32
      
  07211103
(3) 2,
L20
   07210213
(3) 1,
L20
  
  07211103
(3) 3,
L20
   07210213
(3) 2,
L20
  
  07211103
(3) 9,
L20
   07210322
(3) 1,
L20
  
  07221101
(3) 1,
L20
   07210322
(3) 2,
L20
  
  07221101
(3) 2,
L20
   07210322
(3) 3,
L20
  
  07221101
(3) 3,
L20
   07210322
(3) 4,
L20
  
  07110109
(3) 1,
L32
  07210322
(3) 5,
L20
  
  07110109
(3) 2,
L32
  07210322
(3) 6,
L20
  
  07211407
(3) 3,
L32
  07210322
(3) 8,
L20
  
  07211407
(3) 1,
L32
  07210322
(3) 9,
L20
  
  07211407
(3) 2,
L32
  07210426
(3) 1,
L20
  
  07202202
(3) 1,
L32
  07210426
(3) 2,
L20
  
   07210321
(2) 1,
L20
  07210426
(3) 3,
L20
  
   07200404
(3) 4,
L32
  07210426
(3) 4,
L20
  
   07210212
(2) 1,
L20
  07210426
(3) 5,
L20
  
   07200404
(3) 3,
L32
  07211203
(3) 1,
L32
     
   07231221
(2) 1,
L32
  07211203
(3) 2,
L32
     
      07211203
(3) 3,
L32
     
      07211203
(3) 4,
L32
     
      07211203
(3) 6,
L32
     
      07211203
(3) 9,
L32
     
      07211305
(3) 1,
L32
     
      07211305
(3) 10,
L32
     
      07211305
(3) 12,
L32
     
      07211305
(3) 13,
L32
     
      07211305
(3) 15,
L32
     
      07211305
(3) 16,
L32
     
      07211305
(3) 17,
L32
     
       07201001
(2) 3,
L20
     
       07201001
(2) 5,
L20
     
       07201001
(2) 4,
L20
     
        07200404
(3) 2,
L32
    
        07200404
(3) 1,
L32
    
        07221327
(3) 3,
L32
    
         07211203
(3) 7,
L32
  
         07211203
(3) 14,
L32
  
         07211101
(3) 3,
L20
  
         07211101
(3) 2,
L20
  
         07211101
(3) 1,
L20
  
         07211203
(3) 5,
L32
  
          07221407
(3) 3,
L32
 
          07221407
(3) 5,
L32
 
ศุกร์    นศ(ศิลป) 07200402
(3) 1,
L32
    07210101
(2) 1,
L20
      
 07200402
(3) 2,
L32
    07200402
(3) 4,
L32
      
  07221203
(3) 4,
L32
  07221203
(3) 4,
L32
     
   07221414
(2) 1,
L32
  07210437
(3) 1,
L20
  
   07200402
(3) 2,
L32
  07211322
(3) 2,
L32
 07211322
(3) 1,
L32
    
   07200402
(3) 1,
L32
  07211322
(3) 1,
L32
 07200402
(3) 4,
L32
    
        07211322
(3) 2,
L32
    
         07211203
(3) 7,
L32
  
         07211203
(3) 14,
L32
  
         07211203
(3) 5,
L32
  
          07221407
(3) 2,
L32
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690