เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะครุศาสตร์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    คอบ1105    02212306
(2) 2,
L32
  02212306
(2) 2,
L32
     
    คอบ1207 02211412
(3) 1,
L32
   02211308
(3) 1,
L32
 02212306
(2) 1,
L32
 02212306
(2) 1,
L32
 
  02211309
(3) 1,
L32
         
    คอบ1209 02271303
(3) 1,
L20
 02271303
(3) 1,
L20
 02271202
(3) 1,
L24
 02271202
(3) 2,
L24
  
    คอบ1211 02251407
(3) 1,
L32
 02251407
(3) 1,
L32
        
    คอบ1213 02251109
(3) 1,
L21
 02251109
(3) 1,
L21
 02251109
(3) 1,
L21
     
    คอบ1305         02232405
(3) 2,
L32
  
    คอบ1310         02263412
(3) 6,
L32
  
    คอบ1312           02000306
(3) 2,
L22
    คอบ1404   02281407
(3) 1,
L21
  02281407
(3) 1,
L21
 02281409
(1) 1,
L21
 02222348
(3) 1,
L32
 
          02222348
(3) 2,
L32
 
    คอบ1405 02262303
(3) 3,
L32
 02262303
(3) 3,
L32
  02262303
(3) 4,
L32
 02262303
(3) 4,
L32
    
    คอบ1406         02262306
(3) 2,
L32
  
    คอบ1407 02262202
(2) 10,
L32
 02262202
(2) 10,
L32
  02262202
(2) 10,
L32
     
    คอบ1408 02262305
(3) 5,
L32
 02262305
(3) 5,
L32
  02262305
(3) 5,
L32
 02262305
(3) 5,
L32
    
    คอบ1409 02262202
(2) 3,
L32
 02262202
(2) 3,
L32
  02262306
(3) 4,
L32
     
      02262306
(3) 1,
L32
     
    คอบ1410  02262410
(3) 3,
L32
  02262409
(2) 7,
L32
 02262409
(2) 8,
L32
    
    คอบ1411 02262305
(3) 6,
L32
 02262305
(3) 6,
L32
  02262305
(3) 6,
L32
       
    คอบ1412  02257208
(3) 2,
L32
  02250106
(3) 1,
L32
 02250106
(3) 1,
L32
 
    คอบ1413      02251108
(3) 2,
L20
 02251108
(3) 2,
L20
 02251108
(3) 2,
L20
    คอบ1414  02262306
(3) 3,
L32
  02271106
(3) 3,
L24
     
  02271106
(3) 2,
L24
         
    คอบ1415 02271209
(3) 3,
L20
 02271209
(3) 3,
L20
 02259322
(3) 3,
L20
 02259322
(3) 3,
L20
 
    คอบ1416 02251108
(3) 1,
L20
 02251108
(3) 1,
L20
 02250103
(2) 3,
L32
 02250103
(2) 3,
L32
 02250103
(2) 3,
L32
   
    คอบ1417  02262307
(3) 4,
L32
  02262307
(3) 3,
L32
     
    คอบ1504 02263414
(1) 2,
L32
  02263414
(1) 2,
L32
    
    คอบ1505 02281417
(2) 1,
L21
  02221326
(3) 1,
L32
  02221326
(3) 1,
L32
 02221326
(3) 1,
L32
   
    คอบ1509 02263414
(1) 1,
L32
  02263414
(1) 1,
L32
    
    คอบ1511 02212202
(3) 1,
L32
  02212202
(3) 1,
L32
 02212202
(3) 1,
L32
    คอบ1604      02241419
(3) 1,
L32
 02241419
(3) 1,
L32
   
    คอบ1607  02242202
(3) 1,
L32
  02242316
(3) 1,
L32
 02242316
(3) 1,
L32
   
    คอบ1608 02241102
(3) 1,
L32
 02241102
(3) 1,
L32
        
    คอบ1610      02241414
(2) 1,
L32
 02241414
(2) 1,
L32
    
    คอบ1611 02201402
(2) 1,
L32
 02201402
(2) 1,
L32
    02201402
(2) 1,
L32
   
    คอบ1612      02201201
(3) 1,
L32
 02201201
(3) 1,
L32
 02201201
(3) 1,
L32
    คอบ1614  02202304
(3) 1,
L21
 02202304
(3) 1,
L21
  02202304
(3) 1,
L21
 02202304
(3) 1,
L21
   
    คอบ1615  02201403
(2) 1,
L32
    02201403
(2) 1,
L32
 02201403
(2) 1,
L32
  
    โรงฝึกงา 02262308
(2) 2,
L32
 02262308
(2) 2,
L32
  02262308
(2) 2,
L32
     
อังคาร    คอบ1206      02211311
(3) 2,
L32
 02211311
(3) 2,
L32
   
    คอบ1207 02263413
(3) 2,
L32
 02211309
(3) 2,
L32
  02263413
(3) 2,
L32
  
    คอบ1209 02271303
(3) 2,
L24
 02271303
(3) 2,
L24
 02271303
(3) 3,
L24
 02271303
(3) 3,
L24
   
    คอบ1213 02000306
(3) 1,
L21
 02000306
(3) 1,
L21
 
    คอบ1305  02230402
(2) 1,
L32
  02232405
(3) 2,
L32
 02232405
(3) 2,
L32
   
  02230402
(2) 2,
L32
         
    คอบ1308 02231305
(2) 2,
L32
 02231304
(2) 2,
L32
         
    คอบ1309  02231302
(3) 1,
L32
 02231302
(3) 1,
L32
  02231302
(3) 1,
L32
 02231302
(3) 1,
L32
   
    คอบ1310      02211101
(2) 3,
L32
 02263412
(3) 6,
L32
  
    คอบ1312           02000306
(3) 2,
L22
    คอบ1404  02281306
(3) 1,
L21
 02281306
(3) 1,
L21
  02281306
(3) 1,
L21
  02281303
(3) 1,
L21
  
    คอบ1405 02262303
(3) 5,
L32
 02262303
(3) 5,
L32
  02262303
(3) 6,
L32
 02262303
(3) 6,
L32
    
    คอบ1406 02211101
(2) 2,
L32
 02211101
(2) 2,
L32
  02211101
(2) 4,
L32
 02211101
(2) 4,
L32
    
    คอบ1407  02262202
(2) 11,
L32
 02262202
(2) 11,
L32
  02262202
(2) 11,
L32
 02262202
(2) 11,
L32
 02262202
(2) 7,
L32
 
    คอบ1408   02262101
(2) 9,
L32
  02262101
(2) 3,
L32
      
    คอบ1409  02262202
(2) 12,
L32
 02262202
(2) 12,
L32
  02262202
(2) 12,
L32
 02262202
(2) 12,
L32
    
    คอบ1410   02262411
(2) 2,
L32
         
    คอบ1411 02262305
(3) 1,
L32
 02262305
(3) 1,
L32
  02262305
(3) 1,
L32
 02262305
(3) 1,
L32
    
    คอบ1412      02263412
(3) 1,
L32
 02263412
(3) 1,
L32
 
    คอบ1413 02262101
(2) 6,
L32
           
    คอบ1415 02271209
(3) 1,
L24
 02271209
(3) 1,
L24
 02271209
(3) 2,
L24
 02271209
(3) 2,
L24
  02259322
(3) 4,
L20
 
    คอบ1416  02257204
(3) 1,
L21
  02262304
(3) 1,
L32
     
    คอบ1417  02262410
(3) 2,
L32
  02262410
(3) 1,
L32
     
    คอบ1504       02221466
(3) 1,
L32
 
    คอบ1505 02221338
(3) 1,
L32
 02221326
(3) 2,
L32
  02221326
(3) 2,
L32
 02221326
(3) 2,
L32
   
    คอบ1508 02222201
(3) 1,
L32
 02263412
(3) 5,
L32
  02263412
(3) 4,
L32
 02263412
(3) 4,
L32
 
    คอบ1509    02221466
(3) 1,
L32
  02221466
(3) 2,
L32
 02221466
(3) 2,
L32
 
    คอบ1511 02212202
(3) 2,
L32
  02212202
(3) 2,
L32
 02212202
(3) 2,
L32
    คอบ1606 02263412
(3) 3,
L32
 02263412
(3) 3,
L32
  02263412
(3) 3,
L32
     
    คอบ1608  02262306
(3) 5,
L32
         
    คอบ1610 02240101
(2) 1,
L32
 02240101
(2) 1,
L32
  02241204
(3) 1,
L32
 02241204
(3) 1,
L32
   
    คอบ1611  02201302
(3) 2,
L32
  02201402
(2) 2,
L32
 02201402
(2) 2,
L32
 02201402
(2) 2,
L32
 
    คอบ1612      02201106
(3) 1,
L32
 02201106
(3) 1,
L32
 02201106
(3) 1,
L32
    คอบ1613  02201301
(3) 1,
L32
  02201102
(3) 1,
L32
 02201102
(3) 1,
L32
 02201102
(3) 1,
L32
    คอบ1616      09000001
(3) 77,
L32
 09000001
(3) 77,
L32
 09000001
(3) 77,
L32
  
    โรงฝึกงา 02262308
(2) 1,
L32
 02212202
(2) 1,
L32
  02212202
(2) 1,
L32
     
  02262308
(2) 1,
L32
         
พุธ    คอบ1207 02263413
(3) 1,
L32
 02263413
(3) 1,
L32
  02263413
(3) 1,
L32
     
    คอบ1209 02271202
(3) 3,
L20
          
    คอบ1211 02262308
(2) 3,
L32
 02262308
(2) 3,
L32
  02251307
(3) 1,
L32
 02251307
(3) 2,
L32
 02251307
(3) 1,
L32
        02251307
(3) 2,
L32
    คอบ1213  02250102
(2) 1,
L32
          
    คอบ1305       02232303
(3) 2,
L32
    
    คอบ1308  02231401
(3) 1,
L32
      02232201
(3) 1,
L32
 
    คอบ1309 02263412
(3) 7,
L32
 02263412
(3) 7,
L32
  02263412
(3) 7,
L32
 02263412
(3) 7,
L32
  
    คอบ1310      02231202
(1) 1,
L32
     
      02231404
(2) 1,
L32
 02231404
(2) 1,
L32
    
         02211101
(2) 3,
L32
  
          02231404
(2) 1,
L32
 
    คอบ1311 02259360
(3) 1,
L21
 02259360
(3) 1,
L21
 02259442
(3) 1,
L21
 02259442
(3) 1,
L21
   
    คอบ1312      02259361
(3) 1,
L20
 02259361
(3) 1,
L20
 02259361
(3) 1,
L20
    คอบ1405  02221341
(3) 2,
L32
        02222348
(3) 2,
L32
 
           02222348
(3) 1,
L32
 
    คอบ1407  02262202
(2) 4,
L32
 02262202
(2) 4,
L32
  02262202
(2) 4,
L32
 02262202
(2) 4,
L32
    
    คอบ1408 02262305
(3) 3,
L32
 02262305
(3) 3,
L32
  02262305
(3) 3,
L32
 02262305
(3) 3,
L32
    
    คอบ1409  02262202
(2) 5,
L32
 02262202
(2) 5,
L32
  02262202
(2) 5,
L32
 02262202
(2) 5,
L32
 02262202
(2) 3,
L32
 
    คอบ1410  02262306
(3) 7,
L32
  02262306
(3) 6,
L32
     
    คอบ1411 02262305
(3) 4,
L32
 02262305
(3) 4,
L32
  02262305
(3) 4,
L32
       
    คอบ1412 02250101
(3) 4,
L32
 02250101
(3) 4,
L32
  02251405
(3) 1,
L32
 02251405
(3) 1,
L32
 
    คอบ1413 02259480
(1) 3,
L20
 02259480
(1) 4,
L20
 02259480
(1) 1,
L21
      02257208
(3) 1,
L32
  
    คอบ1414 02271205
(3) 4,
L24
 02271205
(3) 4,
L24
 02271205
(3) 3,
L24
 02271205
(3) 3,
L24
   
    คอบ1415      02211101
(2) 1,
L32
 02211101
(2) 1,
L32
 02211101
(2) 1,
L32
 
    คอบ1416 02250204
(3) 1,
L32
 02250204
(3) 1,
L32
 02250401
(3) 2,
L32
 02250401
(3) 2,
L32
 
    คอบ1417  02262304
(3) 2,
L32
  02262304
(3) 3,
L32
     
    คอบ1504    02221305
(3) 1,
L32
  02221305
(3) 1,
L32
  
    คอบ1505      02221305
(3) 1,
L32
  
    คอบ1506    02221341
(3) 2,
L32
  02221341
(3) 2,
L32
 02221443
(3) 1,
L32
   
    คอบ1507         02221326
(3) 1,
L32
 02221326
(3) 2,
L32
 
    คอบ1508    02263412
(3) 4,
L32
  02263412
(3) 4,
L32
   
    คอบ1509    02221466
(3) 1,
L32
  02221466
(3) 1,
L32
   
    คอบ1511 02221223
(3) 1,
L32
          
    คอบ1604      02240202
(3) 1,
L32
 02240202
(3) 1,
L32
   
    คอบ1605 02241417
(3) 1,
L32
 02241417
(3) 1,
L32
  02281301
(3) 1,
L21
 02281301
(3) 1,
L21
  
    คอบ1607      02242313
(3) 1,
L32
 02242313
(3) 1,
L32
   
    คอบ1609 02241310
(3) 1,
L32
 02241310
(3) 1,
L32
  02241310
(3) 1,
L32
       
    คอบ1610 02241101
(2) 1,
L32
     02241101
(2) 1,
L32
   
    คอบ1615      02201403
(2) 2,
L32
 02201403
(2) 2,
L32
 02201403
(2) 2,
L32
 
    คอบ1616      09000001
(3) 41,
L32
 09000001
(3) 41,
L32
 09000001
(3) 41,
L32
  
    คอบ1617 02262308
(2) 11,
L32
 02262308
(2) 11,
L32
  02262308
(2) 10,
L32
 02262308
(2) 10,
L32
    
    โรงฝึก4      02250101
(3) 4,
L32
     
    โรงฝึกงา  02212203
(2) 1,
L32
  02212203
(2) 1,
L32
     
พฤหัสบดี    คอบ1105         02212409
(3) 1,
L32
  
    คอบ1206 02211311
(3) 1,
L32
 02211311
(3) 1,
L32
        
    คอบ1207          02211205
(3) 1,
L32
 
    คอบ1211 02262308
(2) 4,
L32
 02262308
(2) 4,
L32
  02250204
(3) 2,
L32
 02250204
(3) 2,
L32
   
    คอบ1305  02232303
(3) 1,
L32
  02232405
(3) 1,
L32
      
      02230402
(2) 2,
L32
     
        02232405
(3) 1,
L32
   
        02231304
(2) 1,
L32
    
    คอบ1308      02231305
(2) 1,
L32
      
    คอบ1309 02231205
(2) 1,
L32
        02263412
(3) 7,
L32
  
    คอบ1310    02211101
(2) 3,
L32
         
    คอบ1312 02259362
(3) 1,
L21
 02259362
(3) 1,
L21
 02259361
(3) 2,
L20
 02259361
(3) 2,
L20
 02259361
(3) 2,
L20
    คอบ1405      02262411
(2) 3,
L32
 02262411
(2) 4,
L32
    
    คอบ1406      02211412
(3) 2,
L32
     
    คอบ1407       02262202
(2) 7,
L32
 02262202
(2) 7,
L32
   
    คอบ1409      02262306
(3) 8,
L32
     
    คอบ1410  02262306
(3) 9,
L32
         
    คอบ1411 02262305
(3) 2,
L32
 02262305
(3) 2,
L32
  02262305
(3) 2,
L32
 02262305
(3) 2,
L32
    
    คอบ1412 02250101
(3) 5,
L32
 02250101
(3) 5,
L32
  02250101
(3) 5,
L32
     
    คอบ1414 02271205
(3) 2,
L20
 02271205
(3) 2,
L20
 02271106
(3) 1,
L20
     
    คอบ1415      02250107
(3) 1,
L32
 02250107
(3) 1,
L32
 
    คอบ1416  02252301
(3) 1,
L32
         
    คอบ1417  02262410
(3) 4,
L32
  02262410
(3) 5,
L32
     
    คอบ1505         02221338
(3) 2,
L32
  
    คอบ1508 02222201
(3) 1,
L32
 02221209
(3) 1,
L32
  02221209
(3) 1,
L32
 02221209
(3) 1,
L32
  
    คอบ1509 02262308
(2) 9,
L32
 02262308
(2) 9,
L32
  02262308
(2) 8,
L32
 02262308
(2) 8,
L32
 02262308
(2) 8,
L32
 
    คอบ1511   02222319
(3) 1,
L32
  02212202
(3) 1,
L32
 02222319
(3) 1,
L32
 02222319
(3) 1,
L32
 
    คอบ1605 02241205
(3) 1,
L32
     02241205
(3) 1,
L32
 02241205
(3) 1,
L32
 
    คอบ1607  02242203
(3) 1,
L32
  02242207
(3) 1,
L32
     
    คอบ1608 02242315
(3) 1,
L32
 02242315
(3) 1,
L32
  02242315
(3) 1,
L32
       
    คอบ1609 02242423
(3) 1,
L32
 02242423
(3) 1,
L32
         
    คอบ1611 02271101
(3) 1,
L20
 02271101
(3) 1,
L20
        
    คอบ1612  02201401
(3) 2,
L32
 02201401
(3) 2,
L32
  02201401
(3) 2,
L32
 02201401
(3) 2,
L32
   
    คอบ1613  02201303
(3) 1,
L32
  02201301
(3) 2,
L32
 02201303
(3) 1,
L32
 02201303
(3) 1,
L32
    คอบ1614  02201202
(3) 1,
L32
         
    คอบ1616      09000001
(3) 79,
L32
 09000001
(3) 79,
L32
 09000001
(3) 79,
L32
  
    คอบ1617    02263413
(3) 3,
L32
  02263413
(3) 3,
L32
  
    โรงฝึก4  02251108
(3) 1,
L20
         
    โรงฝึกงา  02212205
(2) 1,
L32
  02212205
(2) 1,
L32
     
ศุกร์    คอบ1105         02212409
(3) 2,
L32
  
    คอบ1211      02251203
(3) 1,
L32
 02251203
(3) 1,
L32
   
    คอบ1308  02232402
(3) 1,
L32
 02232402
(3) 1,
L32
  02232402
(3) 1,
L32
 02232402
(3) 1,
L32
   
    คอบ1309  02231302
(3) 2,
L32
 02231302
(3) 2,
L32
  02231302
(3) 2,
L32
 02231302
(3) 2,
L32
   
    คอบ1310      02231202
(1) 1,
L32
     
    คอบ1311  02259345
(3) 1,
L21
         
    คอบ1405 02262411
(2) 6,
L32
 02262411
(2) 7,
L32
  02262411
(2) 5,
L32
 02262411
(2) 1,
L32
    
    คอบ1406   02221341
(3) 1,
L32
   02211101
(2) 6,
L32
 02211101
(2) 6,
L32
   
    คอบ1407      02262307
(3) 6,
L32
     
    คอบ1408  02262307
(3) 5,
L32
         
    คอบ1409 02262202
(2) 6,
L32
 02262202
(2) 6,
L32
  02262202
(2) 6,
L32
     
    คอบ1410 02262409
(2) 4,
L32
 02262409
(2) 3,
L32
  02262409
(2) 5,
L32
 02262409
(2) 6,
L32
    
    คอบ1413 02262101
(2) 4,
L32
 02262101
(2) 5,
L32
  02250101
(3) 1,
L32
 02250101
(3) 1,
L32
 
    คอบ1415 02259322
(3) 4,
L20
 02259322
(3) 1,
L21
 02259322
(3) 1,
L21
    คอบ1416  02250103
(2) 4,
L32
 02250103
(2) 4,
L32
         
    คอบ1506      02221341
(3) 1,
L32
 02221341
(3) 1,
L32
  
    คอบ1508       02263412
(3) 5,
L32
 
    คอบ1509 02221201
(3) 1,
L32
 02221201
(3) 1,
L32
  02221201
(3) 1,
L32
 02221201
(3) 1,
L32
    
    คอบ1511   02222319
(3) 2,
L32
  02212202
(3) 2,
L32
 02222319
(3) 2,
L32
 02222319
(3) 2,
L32
 
    คอบ1604  02241424
(3) 2,
L32
     02241424
(3) 1,
L32
 02241424
(3) 2,
L32
  02241424
(3) 1,
L32
          
    คอบ1608 02262308
(2) 7,
L32
 02262308
(2) 7,
L32
         
    คอบ1609 02241205
(3) 2,
L32
     02241205
(3) 2,
L32
 02241205
(3) 2,
L32
 
    คอบ1611  02201302
(3) 1,
L32
         
    คอบ1612  02201401
(3) 1,
L32
 02201401
(3) 1,
L32
  02201401
(3) 1,
L32
 02201401
(3) 1,
L32
   
    คอบ1613 02201303
(3) 2,
L32
 02201303
(3) 2,
L32
      02201303
(3) 2,
L32
    คอบ1615 02281412
(3) 1,
L21
 02281412
(3) 1,
L21
 02281412
(3) 1,
L21
        
    คอบ1616 09000001
(3) 85,
L21
 09000001
(3) 85,
L21
  02201203
(3) 1,
L32
 02201203
(3) 1,
L32
 02201203
(3) 1,
L32
    คอบ1617  02263413
(3) 4,
L32
 02263413
(3) 4,
L32
  02263413
(3) 4,
L32
    
    โรงฝึกงา  02262308
(2) 1,
L32
  02212205
(2) 2,
L32
     
  02212205
(2) 2,
L32
         
เสาร์    คอบ1211 02263412
(3) 2,
L32
 02263412
(3) 2,
L32
  02263412
(3) 2,
L32
     
    คอบ1305  02232405
(3) 1,
L32
      02230402
(2) 1,
L32
 
    คอบ1308  02232402
(3) 2,
L32
 02232402
(3) 2,
L32
  02232402
(3) 2,
L32
 02232402
(3) 2,
L32
   
    คอบ1310      02263412
(3) 6,
L32
 02263412
(3) 6,
L32
    
    คอบ1311  02259322
(3) 2,
L22
 02259322
(3) 2,
L22
     
    คอบ1312         02259362
(3) 2,
L22
 02259362
(3) 2,
L22
    คอบ1411  02272610
(3) 1,
L52
 02272603
(3) 1,
L52
 02272604
(3) 1,
L52
   
  02272606
(3) 1,
L52
 02271602
(3) 1,
L52
 02271601
(3) 1,
L52
   
    คอบ1412 02250401
(3) 1,
L32
 02250401
(3) 1,
L32
  02250401
(3) 1,
L32
     
    คอบ1413 02259480
(1) 2,
L22
 02259315
(3) 1,
L21
 02259315
(3) 1,
L21
     
    คอบ1507   02221214
(3) 1,
L32
 02221214
(3) 1,
L32
 02221214
(3) 1,
L32
   
    คอบ1508  02221107
(3) 2,
L32
 02221107
(3) 2,
L32
  02221107
(3) 2,
L32
 02221107
(3) 2,
L32
   
    คอบ1608 02240404
(2) 1,
L32
  02240404
(2) 1,
L32
 02240404
(2) 1,
L32
    โรงฝึกงา  02240402
(2) 2,
L32
  02240402
(2) 2,
L32
     
อาทิตย์    คอบ1209 02271604
(3) 1,
L52
 02271605
(1) 1,
L52
 02271603
(3) 1,
L52
      
    คอบ1213 02251109
(3) 2,
L22
 02251109
(3) 2,
L22
        
    คอบ1308  02231401
(3) 2,
L32
  02231404
(2) 2,
L32
 02231404
(2) 2,
L32
 02231404
(2) 2,
L32
 
    คอบ1310  02263412
(3) 6,
L32
         
    คอบ1311      02259345
(3) 2,
L22
 02259442
(3) 2,
L22
 02259442
(3) 2,
L22
    โรงฝึกงา  02240402
(2) 1,
L32
  02240402
(2) 1,
L32
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690