เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ Upload เอกสาร (คลิกเพื่อ Upload เอกสาร)    
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ท่านใดที่ยังไม่ Upload เอกสารในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา หรือมีเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด สวท. จะระงับการใช้งานระบบบริการการศึกษาของท่าน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2562
 2.การขอเอกสารการศึกษา (คลิกอ่านขั้นตอน)    
ตั้งแต่วันที่ 24/06/62 เป็นต้นไป การขอเอกสาร ณ ห้อง RMUTT Student Service Center ให้นักศึกษาขอเอกสารผ่านระบบบริการการศึกษา และเข้าเมนู"คำร้อง/ใบคำร้อง ออนไลน์" และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมของเอกสารผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอด (กรณีมีค่าธรรมเนียม)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 3.Download Application "RMUTT Student Smart Service" ได้แล้ววันนี้    
แอปพลิเคชัน ที่นักศึกษาควรโหลดติดมือถือเอาไว้ เพือจะได้ไม่พลาดข่าวสารของ สวท. รวมทั้งแจ้งเตือนวันเวลาในตารางเรียน วันเวลาสอบ ผลการเรียน นักศึกษาสามารถ Download Application ได้ทั้ง App Store และ Google Play แล้ววันนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2562
 4.การขอแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2562/1    
นักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบบริการการการศึกษา ที่www.oreg.rmutt.ac.th และจะต้อง Upload รูปบัณฑิต(สวมครุย) ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : ฝ.ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 02-5493606-9 /ฝ.ทะเบียนการศึกษา 02-5493610-2 /ฝ.รับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ 02-5493613-5 /ฝ.ประมวลผลและสถิติข้อมูล 02-5493616-7 /สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493618-9 02-5493697