เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ (ด่วน)    
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งนักศึกษาทุกคนพึงได้รับการบริการตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในสถาบัน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2562
 2.นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ Upload เอกสาร (คลิกเพื่อ Upload เอกสาร)    
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ท่านใดที่ยังไม่ Upload เอกสารในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา หรือมีเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด สวท. จะระงับการใช้งานระบบบริการการศึกษาของท่าน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2562
 3.การขอเอกสารการศึกษา (คลิกอ่านขั้นตอน)    
ตั้งแต่วันที่ 24/06/62 เป็นต้นไป การขอเอกสาร ณ ห้อง RMUTT Student Service Center ให้นักศึกษาขอเอกสารผ่านระบบบริการการศึกษา และเข้าเมนู"คำร้อง/ใบคำร้อง ออนไลน์" และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมของเอกสารผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอด (กรณีมีค่าธรรมเนียม)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 4.Download Application "RMUTT Student Smart Service" ได้แล้ววันนี้    
แอปพลิเคชัน ที่นักศึกษาควรโหลดติดมือถือเอาไว้ เพือจะได้ไม่พลาดข่าวสารของ สวท. รวมทั้งแจ้งเตือนวันเวลาในตารางเรียน วันเวลาสอบ ผลการเรียน นักศึกษาสามารถ Download Application ได้ทั้ง App Store และ Google Play แล้ววันนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690